Laatste

Grootschalige multidisciplinaire oefening

Op zaterdag 23 september a.s. wordt in de gemeente Urk op het IJsselmeer ter hoogte van de Zuidermeerdijk (tussen Urk en de Ketelbrug) een grootschalige multidisciplinaire oefening georganiseerd door de Veiligheidsregio Flevoland.

Waar en wat wordt geoefend?
De oefening vindt plaats tussen Urk en de Ketelbrug en heeft tot doel om de verschillende hulpdiensten met elkaar te laten samenwerken en realistisch te oefenen. Wanneer er op het water een ongeluk plaatsvindt komen veel verschillende (hulp)diensten in actie zoals de brandweer, politie, GGD, Kustwachtcentrum, KNRM, Rijkswaterstaat en natuurlijk de gemeente.

Wat betekent dit voor de omgeving?
De oefening vindt plaats op zaterdag 23 september van 07:00 uur tot 15:00 uur.
Op het IJsselmeer wordt ter hoogte van de Zuidermeerdijk een aanvaring nagebootst. Hierbij worden onder andere twee schepen ingezet.
In verband met de oefening oefenen hulpdiensten op en nabij KNRM station Urk aan de Sluisweg. Zie het rood aangegeven gebied. Op de N352 zelf (ten noorden van de sluis in de Urkervaart) kan mogelijk enige hinder ontstaan door verkeer wat aan de aan de oefening deelneemt. Zie het wit aangegeven gebied.
Omwonenden en omliggende bedrijven vragen wij hiermee rekening te houden en deze informatie eventueel door te geven aan bezoekers en/of leveranciers. Ook verzoeken wij u om tijdens de oefening geen voertuigen in of nabij het (op de plattegrond rood en wit gekleurd) aangegeven gebied te parkeren en voertuigen voortijdig uit dit gebied te verwijderen.