Laatste

Tag: Urk

Totaal 43 Artikelen

Al het nieuws over Urk

Live Gemeenteraad 27 juni 14:30

Agenda: 1 Opening2 Vaststellen agenda3 Spreekrecht burgers4 Jaarstukken 20185 Eerste tussenrapportage 20196 Behandeling Kadernota 20196.a Algemene Beschouwingen6.b Reactie fracties op de beschouwingen6.c Reactie college6.d Standpuntbepaling fracties6.e Besluitvorming7 Sluiting

Live uitzending Commissie II - 19 juni

Agenda:1 Opening.2 Vaststellen agenda.3 Spreekrecht burgers.4 Rondvraag5 Bespreek- en adviespunten vanuit het college.5.a Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 GGD Flevoland. Wethouder F. Brouwer5.b Project reconstructie Hooiland / Achterland. Wethouder G. Post5.c Grenscorrectie gemeente Dronten – gemeente Urk. Wethouder G. Post6 Bespreek- en adviespunten

Live uitzending Commissie 1 18 juni

Agenda:1 Opening.2 Vaststellen agenda.3 Spreekrecht burgers.4 Rondvraag5 Bespreek- en adviespunten vanuit college.5.a Jaarlijks gesprek met de politie. Burgemeester P.C. van Maaren5.b Evenementenbeleid. Burgemeester P.C. van Maaren5.c Rekenkameronderzoek ICT. Burgemeester P.C. van Maaren5.d Eerste tussenrapportage 2019. Allen5.e Bodemenergiebeleid

Gemeentedienst GKU

Tweede Pinksterdag is er weer de jaarlijkse gemeentedienst van de Gereformeerde Kerk Urk. In sporthal de Schelp komt de gemeente bij elkaar voor een speciale dienst. Het thema van deze dienst is: "Doorwaai de gemeente", dominee Terpstra zal hierover voorgaan. Muziekale bijdrage is er van Christelijk Gemengd Koor Urk en

Proeven, ontmoeten en beleven

Visgerechtjes zoals Flamed Shashimi, Hete Kibb en Scampibowl. Een Meet&Greet met onder meer coiffure Teun, Dick van de Pub en de Youptjoep-oma's uit de tv-serie URK! En visvoetbadjes, vissermanmassages en echte viskunst. Het Urker VIS Food Festival op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni laat vis zien, zoals