Laatste

Tag: Politiek

Totaal 23 Artikelen

Live Gemeenteraad 27 juni 14:30

Agenda: 1 Opening2 Vaststellen agenda3 Spreekrecht burgers4 Jaarstukken 20185 Eerste tussenrapportage 20196 Behandeling Kadernota 20196.a Algemene Beschouwingen6.b Reactie fracties op de beschouwingen6.c Reactie college6.d Standpuntbepaling fracties6.e Besluitvorming7 Sluiting

Live uitzending Commissie II - 19 juni

Agenda:1 Opening.2 Vaststellen agenda.3 Spreekrecht burgers.4 Rondvraag5 Bespreek- en adviespunten vanuit het college.5.a Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 GGD Flevoland. Wethouder F. Brouwer5.b Project reconstructie Hooiland / Achterland. Wethouder G. Post5.c Grenscorrectie gemeente Dronten – gemeente Urk. Wethouder G. Post6 Bespreek- en adviespunten

Live uitzending Commissie 1 18 juni

Agenda:1 Opening.2 Vaststellen agenda.3 Spreekrecht burgers.4 Rondvraag5 Bespreek- en adviespunten vanuit college.5.a Jaarlijks gesprek met de politie. Burgemeester P.C. van Maaren5.b Evenementenbeleid. Burgemeester P.C. van Maaren5.c Rekenkameronderzoek ICT. Burgemeester P.C. van Maaren5.d Eerste tussenrapportage 2019. Allen5.e Bodemenergiebeleid