Laatste

Uitzending Commissie 1

Op woensdag 20 september rond 14:00 wordt de commissie 1 vergadering van 19 september uitgezonden.

AGENDAPUNTEN:
1 Opening.
2 Vaststellen agenda.
3 Spreekrecht burgers.
4 Vaststellen notulen 20 juni 2017.
5 Rondvraag.
6 Bespreek- en adviespunten vanuit college.
6a Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland. Burgemeester P.C. van Maaren
6b Verkeerssituatie kruispunt Toppad / Rotholm. Wethouder G. Post jr.
7 Bespreek- en adviespunten vanuit raadsfracties.
7a Allen: Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Industrierondweg Boni. Wethouder G. Post jr.
7b UG en HVU: afwatering nieuwbouwwijk. Wethouder G. Post jr.
7c UG: afsluiting Sluisweg. Wethouder G. Post jr.
8 Sluiting.