Laatste

Innovatievoucher voor Verbruggen Palletizing Solutions B.V.

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv heeft voor het doorontwikkelen van een composiet rijframe voor een palletiseermachine een innovatiestimuleringsvoucher toegekend aan Verbruggen Palletizing Solutions B.V. in Emmeloord. De financiële impuls wordt mogelijk gemaakt met financiële middelen uit het REOF fonds en is bedoeld om Flevolandse innovaties een stap verder te helpen.
Verbruggen Palletizing Solutions B.V. is marktleider als het gaat om oplossingen voor het palletiseren van moeilijk stapelbare producten. Al meer dan 25 jaar ontwikkelen en leveren ze wereldwijd palletiseermachines voor de agrarische en industriële markt. De huidige palletiseermachines, die grotendeels vervaardigd zijn uit staal, zijn niet voldoende toegerust op de trend van meer handelingen en kleinere verpakkingen. Het positioneringsframe van staal heeft een dusdanige massa dat het niet realiseerbaar is het palletiseren en positioneren van de producten nog sneller te laten verlopen. Verbruggen heeft de oplossing gezocht in de toepassing van composiet onderdelen. Het model moet nu doorontwikkeld worden naar een betaalbaar prototype dat in de praktijk zijn waarde moet bewijzen. De bijdrage uit de innovatiestimuleringsregeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland maakt dit nu mogelijk.
OMFL innovatiestimuleringsregeling
De Ontwikkelingsmaatschappij stimuleert innovatie en investeringen en geeft bedrijven daarmee een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Met de innovatiestimuleringsregeling beoogt de Ontwikkelingsmaatschappij een reeds gedane eerste investering van een bedrijf in een innovatie een stap verder te helpen. Het uiteindelijke doel van de stimuleringsregeling is het doen realiseren van nieuwe en/of behoud van arbeidsplaatsen in Flevoland. De Ontwikkelingsmaatschappij werkt hierdoor proactief aan de versterking van de groei van de Flevolandse economie.