Laatste

Live uitzending Commissie II - 19 juni

Agenda:

1 Opening.
2 Vaststellen agenda.
3 Spreekrecht burgers.
4 Rondvraag
5 Bespreek- en adviespunten vanuit het college.
5.a Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 GGD Flevoland. Wethouder F. Brouwer
5.b Project reconstructie Hooiland / Achterland. Wethouder G. Post
5.c Grenscorrectie gemeente Dronten – gemeente Urk. Wethouder G. Post
6 Bespreek- en adviespunten vanuit raadsfracties.
7 Sluiting.