Laatste
Author image

Urk FM

48 posts

Harm Hoeve in Bethelkerk Urk

In de Bethelkerk te Urk vindt ook dit jaar weer de ‘Orgelzomer Urk’ plaats: een serie van 8 inloopconcerten op de woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.Op 17 juli wordt het tweede concert gegeven door de

Live Gemeenteraad 27 juni 14:30

Agenda: 1 Opening2 Vaststellen agenda3 Spreekrecht burgers4 Jaarstukken 20185 Eerste tussenrapportage 20196 Behandeling Kadernota 20196.a Algemene Beschouwingen6.b Reactie fracties op de beschouwingen6.c Reactie college6.d Standpuntbepaling fracties6.e Besluitvorming7 Sluiting

Live uitzending Commissie II - 19 juni

Agenda:1 Opening.2 Vaststellen agenda.3 Spreekrecht burgers.4 Rondvraag5 Bespreek- en adviespunten vanuit het college.5.a Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 GGD Flevoland. Wethouder F. Brouwer5.b Project reconstructie Hooiland / Achterland. Wethouder G. Post5.c Grenscorrectie gemeente Dronten – gemeente Urk. Wethouder G. Post6 Bespreek- en adviespunten

Live uitzending Commissie 1 18 juni

Agenda:1 Opening.2 Vaststellen agenda.3 Spreekrecht burgers.4 Rondvraag5 Bespreek- en adviespunten vanuit college.5.a Jaarlijks gesprek met de politie. Burgemeester P.C. van Maaren5.b Evenementenbeleid. Burgemeester P.C. van Maaren5.c Rekenkameronderzoek ICT. Burgemeester P.C. van Maaren5.d Eerste tussenrapportage 2019. Allen5.e Bodemenergiebeleid

Live herdenking Vissersmonument

Bekijk een live video van urkertv op www.twitch.tvProgramma herdenking bij het vissersmonument op zaterdag 25 mei18:00 Nederlandse Vlag halfstok bij het Vissersmonument18.55  Crescendo gaat lopend vanuit de Bethelkerk (onder klokgelui) naar het Vissersmonument19:00 Bij Kerkje a/d Zee sluiten families en genodigden zich bij het