ANBI

Onze stichting is een zogeheten ANBI en daarom publiceren wij in opdracht van de Belastingdienst onderstaande gegevens.

Naam van de algemeen nut beogende instelling: Vereniging Urk FM

Fiscaal nummer: 807776944

Bestuurssamenstelling:

  • C. van den Berg, voorzitter
  • L. Koster, penningmeester
  • R. Roskam, bestuurslid

Contactgegevens: Postbus 173, 8320 AD Urk, tel. 0527 - 688910 (alleen tijdens uitzendingen), of neem contact met ons op via het contactformulier.

Beleidsplan: 

Verslag van uitgeoefende activiteiten: Jaarcijfers2012Profinis.pdf

Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding (19 ct/km of 2e klas openbaar vervoer) indien zij voor de vereniging buiten de gemeente Urk moeten zijn. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Doelstelling: Artikel 2 van de statuten:
De stichting heeft ten doel:
a. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Urk, hierna te noemen: de gemeente;
b. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

Financiële verantwoording: Jaarcijfers2014.pdf 

Meer over ANBI vind je hier.

PODCAST meer audio
agenda alle activiteiten

Geen agenda gevonden

- advertenties -